PRO DĚTI

Kurzy pro děti
Pozitivní start do výuky jazyků

Znalost německého jazyka výrazně zvyšuje možnosti uplatnění na trhu práce. Dopřejte proto svým dětem kvalitní jazykový kurz, který je nebude nudit šprtáním a nudnými doplňovacími cvičeními. Metoda POLYTROPOS je založená na přirozeném vštěpování jazyka, které děti zbaví zábran k mluvení.

Díky sérii minirozhovorů, zábavných aktivit a autokorekcí se děti na němčinu budou těšit a rádi s ní budou hovořit. Což je obrovskou výhodou do budoucnosti.